Ontzorging van ICT beheer en infrastructuur

Monitoring

PL-Systems heeft de dienst monitoring in het leven geroepen. Met deze dienst kan je je infrastructuur monitoren op uitvallende onderdelen. Het systeem geeft een bericht wanneer dit gebeurt, zodat er snel ingegrepen kan worden.

Tevens kan je apparatuur via onze monitoringdienst gemonitord worden, zodat uitval van apparatuur snel gedetecteerd kan worden.