Ontzorging van ICT beheer en infrastructuur

3RIT is milieubewust met ICT omgaan

Bij 3RIT hebben zij altijd de nadruk gelegd op duurzame en milieubewuste behandeling van ICT-hardware. Zij zijn een transparante organisatie die sterk verbonden is met de maatschappij en die prioriteit geeft aan MVO-ondernemen. Zij doen alles wat in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de binnengekomen ICT-hardware op een verantwoorde manier wordt gedemonteerd, waarbij zij data vernietigen waar dat mogelijk is om zo de hardware opnieuw inzetbaar maken. Als de hardware niet meer in te zetten is, halen zij deze op een verantwoorde manier uit elkaar en voeren zij deze af. Hun standaard ligt hierbij hoger dan de wet- en regelgeving.

3RIT en PL-Systems

PL-Systems heeft 3rit voorzien van het opzetten en instellen van een installatie en een wiping (informatie destructie) cluster. Hieruit is een ontwerp en productieomgeving ontstaan waarbij beide kernprocessen van 3RIT geautomatiseerd en efficiënt worden doorlopen. Daarnaast heeft PL-Systems documentatie opgesteld voor de overdracht aan de beheerders.