Ontzorging van ICT beheer en infrastructuur

CSR Generator

Voor het maken van SSL certificaten is het van belang om eerst een aanvraag te maken. Met de onderstaande tooling kan je zo’n aanvraag maken.

De exacte naam van je organisatie.

Dit is een optioneel op te geven afdeling die op het ceftificaat weergegeven kan worden.

De stad van de organisatie.

De provincie waar je organisatie is gehuisvest.

Selecteer het land waar je server is geplaatst.

Selecteer je voorkeur voor de sleutel lengte

Je e-mailadres

Je domeinnaam

Je wachtwoordzin

Om een werkend SSL certificaat te kunnen kopen dient er eerst een certificaat aanvraag gemaakt worden. Dit heet een Certificate Request. Het aanmaken van zo’n aanvraag kan op meerdere manieren. Om het process eenvoudig en overzichtelijk te houden hebben wij 2 onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld 1:
Je kunt eenvoudig links het formulier invullen. Na het invullen van alle velden krijg je vervolgens 2 bestanden aangeboden. Een bestand genaamd your-domain.csr en een file your-domain.key. Je kunt beide bestanden downloaden of de inhoud van deze bestanden kopiëren en plakken in eigen lege bestanden.

Voorbeeld 2:
Open een Linux Terminal window en voer het volgende commando uit:
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout pl-systems.nl.key -out pl-systems.nl.csr

Wanneer je de CSR gegenereerd hebt kun je het certificaat aanschaffen. Dit kan je doen bij PL-Services.