Ontzorging van ICT beheer en infrastructuur

Proof of Concept follow-me printing Vrije Universiteit

Al sinds de oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu.

De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie. De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft. De kernwaarden van de VU zijn: verantwoordelijk, open & persoonlijk.

PL-Systems heeft de Vrije Universiteit voorzien van het opzetten en instellen van een Proof of Concept voor het concept van follow me printing welke instelling overstijgende dienstverlening aanbiedt. Hieruit is een Technisch Ontwerp en realisatie voortgekomen. PL-Systems heeft daarnaast documentatie t.b.v. de overdracht aan de beheerders opgebouwd. Naast dit project hebben we de VU bijgestaan het 802.1x protocol te implementeren en te testen op de campus locatie.